Đào tạo online (One-0-One)

Đào tạo online (One-0-One)


Học viên sẽ được kèm 1:1 với giáo viên để được theo dõi sát sao về kỹ năng và tốc độ học tập, qua đó hiệu quả học sẽ nhanh hơn, học viên tiếp thu kỹ càng bài học. Khóa học này dành cho các học viên thực sự nghiêm túc với việc học Nhật ngữ, và mong muốn hiệu quả trong thời gian ngắn. Tùy theo lựa chọn của học viên có thể học giáo viên Nhật 100% hoặc người Việt Nam.

Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086