Lịch khai giảng

Lịch khai giảng


Cấp độ Khoá học Ngày khai giảng Ngày học Giờ học
N5 E 2021-02-23 3-5 18:00 - 20:15
N5 C 2021-02-27 7-CN 18:00 - 20:15
VHN1 E 2021-02-27 7 14:00 - 16:00
N3 E 2021-02-28 7-CN 18:00 - 20:15
VHN1 F 2021-03-06 7 14:00 - 16:00
VHN1 G 2021-03-30 7 14:00 - 16:00
VHN1 H 2021-04-10 7 14:00 - 16:00
VHN1 I 2021-04-24 7 14:00 - 16:00
VHN1 L 2021-05-08 7 14:00 - 16:00

Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086