Liên kết các công ty & trường học

Liên kết các công ty & trường học


Hinata sẽ tạo nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức, khả năng giao tiếng tiếng Nhật tốt khi đi làm tại các công ty Nhật, hoặc khi đi du học. Đồng thời, việc liên kết này sẽ khơi dậy niềm say mê tiếng Nhật của các học sinh và nhân viên, khi họ có thể trải nghiệm thực và tự đánh giá về mức độ cần thiết của tiếng Nhật trong đời sống của mình.

Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086