Lưu ý pháp lý

Lưu ý pháp lý


CÔNG BỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các logo, đồ họa, hình ảnh, thiết kế và trình bày (“Nội dung”) của toàn bộ website này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty TNHH Hinata. Các nội dung trên website này không được quyền sử dụng lại, đính kèm, sao chép hoặc liên kết từ hoặc tới bất kỳ website, ấn bản hoặc phương tiện điện tử nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty TNHH Hinata.

Nhật Ngữ Hinata hoạt động dưới hình thức trung tâm giáo dục . Chúng tôi không triển khai hình thức nhượng quyền tại Việt Nam. Nhật Ngữ Hinata là đơn vị duy nhất được quyền triển khai phương pháp và hệ thống giảng dạy sử dụng giáo trình của trường Nhật ngữ Hinata biên soạn.

© 2018 Hinata Ltd. All rights reserved.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Hinata không thu thập, lưu trữ, giữ lại hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bất cứ thông tin nào bạn đăng nhập trên website này trước khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản, án lệnh vắng mặt hoặc thủ tục pháp lý nào khác.

Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086