Trung tâm Nhật ngữ HINATA xin thông báo về chương trình ôn tập luyện chuẩn bị cho kì thi JLPT đợt tháng 7/2022

Trung tâm Nhật ngữ HINATA xin thông báo về chương trình ôn tập luyện chuẩn bị cho kì thi JLPT đợt tháng 7/2022


1. Lớp học 1 tuần/1 buổi (11 buổi), thời gian bắt đầu sẽ từ 24/04/2022 đến ngày 10/07/2022

•N5-N3-N2: 8:30 – 11:30

•N4-N1: 13:00 – 16:00

2. Lớp học 1 tuần/2 buổi (22 buổi), thời gian bắt đầu sẽ từ 27/04/2022 đến ngày 08/07/2022. Sẽ có 2 khung giờ cho các bạn lựa chọn (Try N3 – N4 – N5)

🌹Thứ 4 và Chủ Nhật: 18:30 – 20:00

🌹Thứ 2 và Thứ 6: 18:30 – 20:00

Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086