Tuyển sinh lớp luyện thi JLPT

Tuyển sinh lớp luyện thi JLPT


Trung tâm Nhật ngữ HINATA xin thông báo về chương trình ôn tập luyện chuẩn bị cho kì thi JLPT đợt tháng 7/2022

1. Lớp học 1 tuần/1 buổi (11 buổi), thời gian bắt đầu sẽ từ 24/04/2022 đến ngày 10/07/2022 •N5-N3-N2: 8:30 – 11:30 •N4-N1: 13:00 – 16:00 2. Lớp học 1 tuần/2 buổi (22 buổi), thời gian bắt đầu sẽ từ 27/04/2022 đến ngày 08/07/2022. Sẽ có 2 khung giờ cho các bạn lựa chọn (Try […]


Trung tâm Nhật ngữ HINATA

324 Nguyễn An Ninh, Bình Minh 1, Dĩ An, Bình Dương 0274.3636.713 - 0274.3636.713

02743730086